Bayer, Fertimoss 2,8 kg

2,8 kg

Bayer, Fertimoss 2,8 kg
Bayer, Fertimoss 2,8 kg
- *Prijzen zijn inclusief btw
Fertimoss
Fertimoss is bestemd voor de bestrijding van mos in gazons en kan eenvoudig worden toegepast door middel van strooien. Mos treedt vooral op schaduwrijke plaatsen in het gazon op en kan zich snel uitbreiden. Een tijdige behandeling is erg belangrijk om mos een seizoen lang uit het gazon te houden. Fertimoss is verpakt in een handige strooidoos waardoor het middel direct uit de verpakking gelijkmatig verdeeld kan worden over het gazon.

Productkenmerken
Gemakkelijk te strooien
Snel resultaat
Toepassingsmethode
Gieten of strooien

Toepassingsadvies
Strooien: Fertimoss kan in droge vorm worden gestrooid op een vochtige mosbegroeiing. Een goede verdeling is noodzakelijk.

Er is kans op een tijdelijke zwartverkleuring van het gras.

Tip!

Na een behandeling is bemesting aan te bevelen. Kale plekken eventueel opnieuw inzaaien. Bij bruinverkleuring van bestrating kan oxaalzuur gebruikt worden om dit te verwijderen.

Voorzorgsmaatregelen
1. Voorkom dat Mosmiddel in droge of opgeloste vorm in contact komt ( ook d.m.v. schoeisel) met andere materialen als bijv. stenen, tegels vloerbedekking, houtwerk e.d., daar het product o.a. een bruine verkleuring  van genoemde materialen kan veroorzaken. Dus bijv. niet tussen de naden van tegels strooien.

2. Enkele dagen vóór en na de behandeling niet maaien.

3. Zodra het mos zwart is geworden kan het weggeharkt worden. Na een behandeling is een bemesting aan te bevelen. Kale plekken eventueel opnieuw inzaaien.

4. Het beste toepassingstijdstip is het voorjaar. Na behandeling van gazons deze niet betreden voordat het geregend heeft of dat is gesproeid. Dit ter voorkoming van schade aan fijne grassoorten. De behandleing voor gazons dient te geschieden tijdens de groeiperiode van het gras.