Bayer, Gazon-Net Ultra

40 ml

Bayer, Gazon-Net Ultra
Bayer, Gazon-Net Ultra
- *Prijzen zijn inclusief btw
Gazon-Net Ultra
Gazon Net Ultra is een breedwerkend onkruidbestrijdingsmiddel dat kan worden toegepast in weiland en in het gazon. Ook in een pas ingezaaid gazon kan het worden gebruikt, met dien verstande dat het onkruid minimaal het 3de bladstadium al bereikt heeft. Gazon Net Ultra werkt prima tegen o.a. paardenbloem, boterbloem, kleefkruid, vogelmuur, echte kamille, herik en ridderzuring.

Toepassingen:

Pas ingezaaid grasland, ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. De toepassing dient plaats te vinden vanaf het 3e bladstadium van het gewas.

Dosering: 10 ml middel per 100 m2

Bestaand weiland, ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden. De toepassing dient bij voorkeur plaats te vinden in het voorjaar, of gedurende de rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten na een maaibeurt.

Dosering: 19 ml middel per 100 m2

Gazons en overige grasvelden, ter bestrijding van éénjarige tweezaadlobbige onkruiden.
De toepassing dient bij voorkeur in het voorjaar plaats te vinden, of gedurende de rest van het groeiseizoen op opnieuw uitgelopen planten na een maaibeurt.

Dosering: 19 ml middel per 100 m2

De werking van Gazon Net Ultra tegen ereprijs-soorten en akkerviooltje is onvoldoende

Productkenmerken
Zowel in gazons en weilanden
Snel en effectief
ook in pas ingezaaid grasland
Toepassingsadvies
Om overdosering te voorkomen; gebruik nooit meer product per m2 dan aangegeven in de tabel en verdeel dit gelijkmatig. De toepassingstabel gaat uit van een totale behandeling van het gazon en niet van een pleksgewijze toepassing. Meng de hoeveelheid Gazon Net Ultra (zie tabel op de verpakking) met 5 liter water voor 100m2.


Voorzorgsmaatregelen
De toepassingsperiode loopt vanaf half mei t/m september.
Voor een goed resultaat is het raadzaam om enkele dagen voor  en  na de toepassing het gazon niet te maaien.
Niet toepassen tijdens de bloei van onkruiden, omdat deze door bijen kunnen worden bevlogen.
De te gebruiken hoeveelheid Gazon-Net Ultra onder gelijkmatig roeren bij het water voegen.
Het middel dient gelijkmatig over de te behandelen oppervlakte te worden verdeeld; voorkom overdosering.
Toepassen in de namiddag of avond bij windstil weer. De spuitvloeistof kan dan niet overwaaien naar borders, heesters e.d.
Om beschadiging van het gazon te voorkomen niet toepassen bij temperaturen boven de 25 graden celsius