Bayer, Rosacur concentraat

50 ml

Bayer, Rosacur concentraat
Bayer, Rosacur concentraat
- *Prijzen zijn inclusief btw
Rosacur concentraat
Rosacur is werkzaam tegen sterroetdauw, meeldauw en roest op sierplanten in de tuin- en kamerplanten

Productkenmerken
Stopt schimmels
Met nawerking
Ideaal voor rozen
Toepassingsadvies
Zodra aantasting zichtbaar is, dient een behandeling uitgevoerd te worden. De behandeling dient 2 of 3 maal herhaald te worden met een interval van 7-14 dagen. Als er een hoge ziektedruk is en de planten snel groeien is een herhaling om de 7 dagen nodig. 14 dagen kan aangehouden worden als de ziektedruk laag is of de planten niet snel groeien. Indien meer dan 3 behandelingen nodig zijn, dient dit te gebeuren met een middel met een ander werkingsmechanisme.
Voorzorgsmaatregelen
Het middel is schadelijk voor in het water levende organismen.


Tip!

De beste resultaten worden verkregen wanneer er gespoten wordt bij windstil weer.